Werkwijze

Ik beschouw mijn bijenvolken als levende organismen, die zeer nauw verbonden zijn met de hen omringende ecosystemen. Ondanks dat een bijenvolk al gauw uit één koningin, honderden darren en zo’n 60.000 werksterbijen kan bestaan in de zomer, zie ik het volk als één wezen waar je op de één of andere manier mee kan communiceren. Ik ben weliswaar nog geen heel oude rot in het vak, maar ik ben wel “eager” om zo te leren waarnemen, dat ik kan zien, voelen of weten wat een volk nodig heeft om gezond te zijn. Dat betekent, dat je mij regelmatig bij mijn volken kan zien zitten en dat ik alleen maar kijk, voel en niet, wat we noemen, ín de bijen werk. Ik mag dan veel geleerd en gelezen hebben, mijn ware leermeesters zijn toch mijn volken, die kunnen mij leren hoe met hen om te gaan ….

Zo zijn er ook gestandariseerde protocollen van de NBV voor bestrijding van o.a. de varroamijt. Helaas moeten we soms ingrijpen, maar ik wil dat toch tot het minimum beperken en vooral inzetten op het versterken van de vitaliteit van het bijenvolk. Dat betekent, dat ik, naast het bekijken van verschillende manieren van bestrijding, ook kijk naar hoeveel honing je de bijen moet laten, naar wat voor de bijen ook een goede behuizing is en niet alleen naar mijn winst en gemak etc. Ook al kom ik steeds meer te weten, ik huldig het standpunt, dat de natuur uiteindelijk “gelijk” heeft. Ik streef er naar mijn oren te laten hangen in overeenstemming met dat “gelijk”….

Steeds raak ik weer gefascineerd door het wonder, dat zich voltrekt in zo’n bijenvolk door de seizoenen heen. Diep respect voor wat daar gebeurt! Hoe meer ik er over te weten kom, hoe stiller ik er van word.

Share This