Flora

Biodiversiteit

Belangrijk voor wilde- en honingbijen is dat er een grote variatie is van verschillende planten en daardoor verschillende soorten stuifmeel. We noemen dat biodiversiteit. Daarnaast is het belangrijk, dat het gehele seizoen vers stuifmeel verzameld kan worden. Dus een bloeispreiding van het vroege voorjaar tot het late najaar is eveneens van belang. Wil je je tuin bij-vriendelijk maken, dan is een uitgebreide keuze van planten mogelijk, zowel bomen (wilg, bijenboom, linde), als struiken (Mahonie, Brem), bolgewassen (sneeuwklokje en krokus) als diverse vaste planten en één- en tweejarige planten zijn geschikt.

In het algemeen kan worden gezegd dat gevuldbloemige planten ongeschikt zijn. Bijen en hommels kunnen er geen stuifmeel uit verzamelen.

Daarnaast zijn sommige planten meer geschikt voor honingbijen, terwijl andere planten belangrijk zijn voor diverse wilde (solitaire) bijensoorten.

Hieronder vind je een lijst met drachtplanten waar honingbijen, hommels en solitaire bijen op vliegen.

Algemeen

 • Aster ageratoides: Herfstaster (Groefbijen)
 • Aruncus dioicus: Geitenbaard
 • Coreopsis verticillata: Meisjesogen
 • Hesperis matronalis: Damastbloem, verwilderd
 • Lathyrus latifolius: Brede lathyrus
 • Origanum vulgare: Wilde Marjolein
 • Salvia officinalis: Salie keukenkruid, inheems
 • Stachys byzantina: Ezelsoor
 • Thymus serpyllum: Wilde Tijm, keukenkruid
 • Veronica longifolia: Lange Ereprijs, komt ook inheems voor

Wilde flora (natuurlijke tuin)

 • Achillea millifolium: Gewoon duizendblad
 • Brassica napus: Koolzaad
 • Centaurea jacea: Knoopkruid
 • Campanula soorten: Klokjes
 • Leonurus cardiaca: Hartengespan
 • Leucanthemum vulgare: Gewone Margriet
 • Malva moschata: Muskuskaaskruid
 • Pulmonaria officinalis: Longkruid
 • Reseda lutea/luteola: Wilde Reseda/Wouw
 • Vicia cracca: Vogelwikke

Voor een volledige lijst van alle drachtplanten zie de website: www.drachtplanten.nl.

Share This